by Solwena

Cut costs energies
by as much as 30%

in the office

at school

in the hall and warehouse

in a sports facility

in a public facility

Go lower
and learn more

Case study

No data was found

percee® is a comprehensive system
for energy management in buildings

The system monitors and controls the technical systems of the facility, taking into account information about the needs and behavior of users

The percee® system consists of:

Software

Castomized software, incorporating algorithms to optimize energy consumption, made available to users through an application (mobile and web) that allows control of the system and presents graphs and statistics.

Devices

Depending on the scope of percee® in the facility, the devices included in the system are, for example, sensors and sensors: they are used to measure temperature, humidity, brightness, etc., as well as controllers and relays to manage the devices, i.e. Lighting, air conditioning or heating....

Know-how

The energy management expertise and programming skills of Solwena's engineers enable proper analysis of the data collected at the design stage and calibration of the system to individual customer needs at the implementation stage.

Learn about the innovations of the percee® system

Key features of percee® implementation

A comprehensive and intuitive platform for controlling a facility’s HVAC automation, with a virtual operator function that uses AI algorithms to act on predictions and respond in real time to current changes in conditions. Ability to support multi-site complexes and remote management.

A source of information necessary to maximize the energy efficiency of facilities and minimize energy waste. Ongoing adjustment of energy consumption, taking into account operational behavior (peak and idle periods), weather conditions, tariff changes, etc. Implementation of an ordered power guard.

Improve achievement of sustainability goals by monitoring energy consumption and greenhouse gas emissions, identifying sites for optimization, and promoting conscious and responsible energy consumption. A transparent and reliable source of data for ESG reports.

Constant monitoring and optimization of temperature, humidity, CO2 concentration, TVOC in key rooms and buildings, based on these readings to control HVAC systems in real time, adequate to the dynamics of changing conditions and needs.

Manage and monitor energy consumption to reduce energy costs by up to 30% per year.

Innovation and effectiveness of the solution, ensured by the use of the latest technological solutions, i.e. Artificial intelligence, Internet of Things and reliable cloud computing.

What are your goals related to
With energy management?

Contact us – we will calculate the benefits for your company.

Different facilities - same challenges

percee® is a BMS-class solution for facilities where energy consumption and the number of users dynamically change over time.

4 steps to percee®

See how simple it is to implement a complex energy management system.

1

Identification of needs

In the first stage, we get to know the facility and the needs of its users and We agree on the parameters that will be covered by the operation of the system.

2

Project preparation

We then prepare a proposal for the optimal configuration and present you with a system design, including the configuration of the
software and physical infrastructure (sensors and controllers).

3

Implementation

After getting the manager’s approval, we configure the system and install it at the facility. Usually the installation of physical devices is very simple, usually does not require any construction work.

4

Commissioning and optimization

After the test launch of the system, we support you in optimizing its operation. The AI technology used increases the effectiveness of the system with Each day of its operation.

1

Identification of needs

In the first stage, we get to know the facility and the needs of its users and We agree on the parameters that will be covered by the operation of the system.

2

Project preparation

We then prepare a proposal for the optimal configuration and present you with a system design, including the configuration of the
software and physical infrastructure (sensors and controllers).

3

Implementation

After getting the manager’s approval, we configure the system and install it at the facility. Usually the installation of physical devices is very simple, usually does not require any construction work.

4

Commissioning and optimization

After the test launch of the system, we support you in optimizing its operation. The AI technology used increases the effectiveness of the system with Each day of its operation.

What they say about us

„The percee system enables pro-saving control of integrated building equipment, from the perspective of powering the facilities, depending on the applied scenario chosen by facility personnel.”

Aquapark "Trzy Fale"

Słupsk

„Spółka Solwena, jako podwykonawca prac zleconych przez Domotermika, wykonała wszelkie prace na podstawie zawartych umów podwykonawczych, których zakres obejmował 16 obiektów w gminie Szemud i dziewięć obiektów miasta Rumia. Zakres realizowanych prac obejmował przygotowanie koncepcji, wytycznej instalacji oraz konfigurację oprogramowania percee”

Domotermika

Górki

„Urząd Miasta w Nowej Rudzie zyskał nowoczesny system zarządzania energią, umożliwiający monitorowanie zużycia energii cieplnej, algorytmiczne uzyskiwanie efektów oszczędnościowych (w ilości zużywanej i zredukowanej energii, jej koszty, mierzenie redukcji śladu węglowego itp.)”

Urząd Miasta

Nowa Ruda

„Solwena wykonała przedsięwzięcie termomodernizacyjne, w wyniku którego nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania dla budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego Sopotu tj.: Sopockie Ognisko Plastyczne, Młodzieżowy Dom Kultury, Zespół Szkół Handlowych oraz 4 przedszkola miejskie.”

Engie

Warszawa

„System firmy Solwena wspomagać będzie monitorowanie i zarządzanie energią w obiektach należących do gminy, zarządzanie lokalnymi źródłami energii odnawialnej oraz bilansowanie zasobów energii w postaci biomasy lub odpadów komunalnych dostępnych w gminie”

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Gdańsk

„Rozruch systemu przebiega sprawnie, a współpraca z firmą Solwena układa się bardzo dobrze. Spodziewamy się znaczących oszczędności w zużyciu energii.”

BCB Business Park

Gdańsk

News

Check out our recent posts

Solwena została członkiem Climate Partners - sieci współpracujących startupów, które świadczą...
W ramach inteligentnego zarządzania energią dostarczamy dla klientów monitoring i analiza...