by Solwena

Biura i urzędy

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Budynki biurowe pracują w określonych dniach i godzinach, wykorzystują wiele różnego sprzętu elektronicznego, a ilość osób przebywających w pomieszczeniach może zmieniać się kilkukrotnie w ciągu dnia. Zapewnienie komfortu pracy jest priorytetem, jednocześnie konieczna jest optymalizacja kosztów. percee® dostarcza rozwiązania dla wyzwań, przed jakimi stoją zarządcy budynków biurowych, takich jak:

Zróżnicowane zużycie energii

wynikające ze zmieniających się potrzeb energetyczne w ciągu dnia, tygodnia i roku (np. w czasie upałów – intensywnie działająca klimatyzacja, w okresie zimowym – zapotrzebowanie na większą ilość światła oraz energii cieplnej)

Brak kontroli nad zachowaniem użytkowników

elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej jest uzależnione od zachowań użytkowników, którzy mogą nie zdawać sobie sprawy z konsekwencji swoich działań (np. zostawić włączone urządzenie elektryczne w pomieszczeniu, które

Wysokie koszty energii

koszty energii elektrycznej stanowią znaczącą część budżetu, straty energetyczne wynikające z niewłaściwego użytkowania energii mogą znacznie obniżyć rentowność działania firm

Wyzwania ESG

i konieczność dostosowania się do regulacji związanych z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną. Nieprzestrzeganie tych przepisów może prowadzić do kar finansowych i strat wizerunkowych.

Zobacz efekty współpracy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

No data was found

Jakie są Twoje cele związane
z zarządzaniem energią?

Skontaktuj się z nami – policzymy korzyści dla Twojej firmy.

Co o nas mówią

„The percee system enables pro-saving control of integrated building equipment, from the perspective of powering the facilities, depending on the applied scenario chosen by facility personnel.”

Aquapark "Trzy Fale"

Słupsk

„Spółka Solwena, jako podwykonawca prac zleconych przez Domotermika, wykonała wszelkie prace na podstawie zawartych umów podwykonawczych, których zakres obejmował 16 obiektów w gminie Szemud i dziewięć obiektów miasta Rumia. Zakres realizowanych prac obejmował przygotowanie koncepcji, wytycznej instalacji oraz konfigurację oprogramowania percee”

Domotermika

Górki

„Urząd Miasta w Nowej Rudzie zyskał nowoczesny system zarządzania energią, umożliwiający monitorowanie zużycia energii cieplnej, algorytmiczne uzyskiwanie efektów oszczędnościowych (w ilości zużywanej i zredukowanej energii, jej koszty, mierzenie redukcji śladu węglowego itp.)”

Urząd Miasta

Nowa Ruda

„Solwena wykonała przedsięwzięcie termomodernizacyjne, w wyniku którego nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania dla budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego Sopotu tj.: Sopockie Ognisko Plastyczne, Młodzieżowy Dom Kultury, Zespół Szkół Handlowych oraz 4 przedszkola miejskie.”

Engie

Warszawa

„System firmy Solwena wspomagać będzie monitorowanie i zarządzanie energią w obiektach należących do gminy, zarządzanie lokalnymi źródłami energii odnawialnej oraz bilansowanie zasobów energii w postaci biomasy lub odpadów komunalnych dostępnych w gminie”

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Gdańsk

„Rozruch systemu przebiega sprawnie, a współpraca z firmą Solwena układa się bardzo dobrze. Spodziewamy się znaczących oszczędności w zużyciu energii.”

BCB Business Park

Gdańsk