by Solwena

Różne obiekty – te same wyzwania

percee® to rozwiązanie klasy BMS dla obiektów, w których zużycie energii i liczba użytkowników zmieniają się w czasie.