by Solwena

Placówki edukacyjne

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Placówki edukacyjne charakteryzują się dynamiczną zmianą warunków energetycznych w ciągu dnia. Przerwy lekcyjne to czas wietrzenia pomieszczeń, czas nauki oznacza przebywanie dużej liczby osób w jednej sali. Wielokrotne wychładzanie i nagrzewanie sal utrudnia bieżące zarządzanie energią. Jednocześnie, szkoły do najlepsze miejsce do wypracowania odpowiedzialnych postaw i edukacji ekologicznej.

Monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym

Dzięki temu zarządcy mają wgląd w to, jakie urządzenia zużywają najwięcej energii i mają możliwość podjąć odpowiednie działania, aby ograniczyć zużycie.

Automatyczne wyłączanie urządzeń

system umożliwia automatyczne wyłączanie urządzeń, które nie są potrzebne, tj. np. oświetlenie w salach lekcyjnych, gdy są puste.

Harmonogramy dla urządzeń elektrycznych

takich jak ogrzewanie i oświetlenie, uwzględniające godziny pracy szkoły i wolne dni.

Wysyłanie powiadomień w przypadku nieprawidłowości

w zużyciu energii lub warunków atmosferycznych w klasie

Wsparcie w kształtowanie postaw

wizualizacja danych w odniesieniu do zachowań, wskazuje na zależności między zachowaniami a zużyciem energii, a tym samym, wpływem na środowisko

Zobacz efekty współpracy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

No data was found

Jakie są Twoje cele związane
z zarządzaniem energią?

Skontaktuj się z nami – policzymy korzyści dla Twojej firmy.

Co o nas mówią

„The percee system enables pro-saving control of integrated building equipment, from the perspective of powering the facilities, depending on the applied scenario chosen by facility personnel.”

Aquapark "Trzy Fale"

Słupsk

„Spółka Solwena, jako podwykonawca prac zleconych przez Domotermika, wykonała wszelkie prace na podstawie zawartych umów podwykonawczych, których zakres obejmował 16 obiektów w gminie Szemud i dziewięć obiektów miasta Rumia. Zakres realizowanych prac obejmował przygotowanie koncepcji, wytycznej instalacji oraz konfigurację oprogramowania percee”

Domotermika

Górki

„Urząd Miasta w Nowej Rudzie zyskał nowoczesny system zarządzania energią, umożliwiający monitorowanie zużycia energii cieplnej, algorytmiczne uzyskiwanie efektów oszczędnościowych (w ilości zużywanej i zredukowanej energii, jej koszty, mierzenie redukcji śladu węglowego itp.)”

Urząd Miasta

Nowa Ruda

„Solwena wykonała przedsięwzięcie termomodernizacyjne, w wyniku którego nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania dla budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego Sopotu tj.: Sopockie Ognisko Plastyczne, Młodzieżowy Dom Kultury, Zespół Szkół Handlowych oraz 4 przedszkola miejskie.”

Engie

Warszawa

„System firmy Solwena wspomagać będzie monitorowanie i zarządzanie energią w obiektach należących do gminy, zarządzanie lokalnymi źródłami energii odnawialnej oraz bilansowanie zasobów energii w postaci biomasy lub odpadów komunalnych dostępnych w gminie”

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Gdańsk

„Rozruch systemu przebiega sprawnie, a współpraca z firmą Solwena układa się bardzo dobrze. Spodziewamy się znaczących oszczędności w zużyciu energii.”

BCB Business Park

Gdańsk