by Solwena

Hale i magazyny

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Miejsca w których pracują maszyny, a ludzie są w ruchu, wymagają stałego monitorowania energii i elastycznego sterowania. Warunki pracy mają wpływ na efektywność produkcji, a precyzja w kontrolowaniu kosztów – na wynik finansowy firmy. Kontrolowanie i redukcja śladu węglowego stało się wymogiem ustawowym. Dane zbieranie przez system zarządzania energią umożliwiają menedżerom i kierownikom wyznaczenia celów w zakresie redukcji zasobów i kosztów.

Analiza zużycia energii

system umożliwia analizę zużycia energii, dzięki czemu pomaga zidentyfikować trendy i wzorce, pomocne w podejmowaniu decyzji dotyczących optymalizacji zużycia energii oraz kosztów działalności.

Optymalizacja zużycia energii

system umożliwia monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym oraz automatyczne wyłączanie urządzeń, które nie są potrzebne (np. oświetlenie w pustych pomieszczeniach)

Identyfikacja urządzeń zużywających najwięcej energii

energii lub zachowujących się w sposób nietypowy – system pomaga wskazać urządzenia, które zużywają najwięcej energii lub ich zużycie odbiega od normy. Dzięki temu można podjąć decyzję o wymianie, naprawie lub optymalizacji użytkowania urządzeń.

Zarządzanie oświetleniem, ogrzewaniem i klimatyzacją

system umożliwia dostosowanie poziomu oświetlenia oraz temperatury do aktualnych potrzeb.

Monitorowanie emisji CO2

system umożliwia monitorowanie emisji CO2 związanej z zużyciem energii w halach fabrycznych, dzięki czemu wspiera firmy w działaniach z obszaru ESG i ochrony środowiska.

Zobacz efekty współpracy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

No data was found

Jakie są Twoje cele związane
z zarządzaniem energią?

Skontaktuj się z nami – policzymy korzyści dla Twojej firmy.

Co o nas mówią

„The percee system enables pro-saving control of integrated building equipment, from the perspective of powering the facilities, depending on the applied scenario chosen by facility personnel.”

Aquapark "Trzy Fale"

Słupsk

„Spółka Solwena, jako podwykonawca prac zleconych przez Domotermika, wykonała wszelkie prace na podstawie zawartych umów podwykonawczych, których zakres obejmował 16 obiektów w gminie Szemud i dziewięć obiektów miasta Rumia. Zakres realizowanych prac obejmował przygotowanie koncepcji, wytycznej instalacji oraz konfigurację oprogramowania percee”

Domotermika

Górki

„Urząd Miasta w Nowej Rudzie zyskał nowoczesny system zarządzania energią, umożliwiający monitorowanie zużycia energii cieplnej, algorytmiczne uzyskiwanie efektów oszczędnościowych (w ilości zużywanej i zredukowanej energii, jej koszty, mierzenie redukcji śladu węglowego itp.)”

Urząd Miasta

Nowa Ruda

„Solwena wykonała przedsięwzięcie termomodernizacyjne, w wyniku którego nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania dla budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego Sopotu tj.: Sopockie Ognisko Plastyczne, Młodzieżowy Dom Kultury, Zespół Szkół Handlowych oraz 4 przedszkola miejskie.”

Engie

Warszawa

„System firmy Solwena wspomagać będzie monitorowanie i zarządzanie energią w obiektach należących do gminy, zarządzanie lokalnymi źródłami energii odnawialnej oraz bilansowanie zasobów energii w postaci biomasy lub odpadów komunalnych dostępnych w gminie”

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Gdańsk

„Rozruch systemu przebiega sprawnie, a współpraca z firmą Solwena układa się bardzo dobrze. Spodziewamy się znaczących oszczędności w zużyciu energii.”

BCB Business Park

Gdańsk