by Solwena

Innowacja w zrównoważonym monitoringu i zarządzaniu energią

percee® to system informatyczny, integrujący i zarządzający urządzeniami automatyki budynku, tj. centrale wentylacyjne, klimakonwektory, grzejniki, generatory, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, sprężarki, stacje ładowania itp., w celu monitorowania, analizowania i zoptymalizowania ich pracy pod kątem uzyskania jak największych oszczędności energii.

Sztuczna Inteligencja i automatyzacja na rzecz zrównoważonej energii

percee® prezentuje całość zużycia energii w budynku i wskazuje, jak funkcjonują poszczególne elementy automatyki i gdzie energia jest najbardziej marnotrawiona.

Następnie, na podstawie predefiniowanych scenariuszy i/lub analizy zachowań, percee® steruje komponentami automatyki w taki sposób, żeby zachować komfort budynku i jednocześnie minimalizować straty energetyczne .

Odczyt i przechowywanie w bazie danych wybranych informacji o stanie i nastawach urządzeń podłączonych do systemu. Możliwe jest wykorzystanie w tym celu komunikacji M2M oraz typowych standardów automatyki.

Automatyczne lub ręczne. Wysyłanie do podłączonych do systemu percee® urządzeń rozkazów sterujących oraz nastaw określających sposób pracy urządzeń. Rozkazy i nastawy generowane/obliczane są automatycznie przez system percee®. Jest także możliwość ręcznej zmiany nastaw i wysyłania rozkazów sterujących.

Działanie systemu percee® określone jest poprzez zdefiniowane w procesie wdrożenia algorytmy działania. Algorytmy można modyfikować i aktualizować bez zatrzymywania systemu. Algorytmy grupowane są w tzw. scenariusze.

Możliwe jest określenie różnych schematów (scenariuszy) działania systemu percee® w zależności od potrzeb użytkownika. System pozwala na rozplanowanie poszczególnych scenariuszy w czasie (kalendarz)

Wyświetlenie wybranych parametrów urządzeń podłączonych do percee® poprzez ujednolicony panel sterowania, w dowolnych formach: (na wykresach, w tabelach, na planie obiektu).

Wewnętrzne mechanizmy kontroli poprawności działania poszczególnych urządzeń oraz komunikacji. W razie stwierdzenia problemów w tym zakresie system zatrzymuje procesy sterowania i sygnalizuje problem do obsługi techniczne

System percee® jest podłączony do internetowych serwisów pogodowych, co pozwala uwzględnić te prognozy w sterowaniu urządzeń.

Możliwe wprowadzenie taryf dostaw/odbiorów różnego rodzaju energii. Na podstawie tych danych system percee® wylicza wartości finansowe związane ze zużyciem lub wytworzeniem energii.

finansowych oraz środowiskowych działania systemu Określenie skutków finansowych poszczególnych operacji (sterowań) realizowanych przez percee® (oszczędności, optymalizacje przychodów). Wyliczenie redukcji emisji CO2 oraz wskazanie zmian zachodzących w czasie.

Wybrane dane pomiarowe, stany, nastawy urządzeń itp. są gromadzone w odrębnej bazie danych i mogą zostać wykorzystywane dla celów analitycznych.

Zakres funkcjonalności zależy od wymagań klienta i może być ograniczony lub rozbudowany o niestandardowe funkcje, zastosowane technologie usług (onpremise lub cloud) i ilości obsługiwanych obiektów.

Potrzebujesz więcej informacji na temat systemów zarządzania energią?

Skorzystaj z formularza i umów się na konsultację, gdzie odpowiemy na wszystkie twoje pytania.

Technologie

Jak (i dlaczego) system percee®działa?

percee® to system informatyczny, integrujący i zarządzający urządzeniami automatyki budynku, tj. centrale wentylacyjne, klimakonwektory, grzejniki, generatory, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, sprężarki, stacje ładowania itp., w celu monitorowania, analizowania i zoptymalizowania ich pracy pod kątem uzyskania jak największych oszczędności energii.

Innowacyjność systemu wynika z synergii zastosowanych technologii i możliwości, jakie one dają.

Systemy BMS  są źródłem ogromnej ilości danych dot. użytkowników, ich funkcjonowania, warunków synoptycznych, działalności prowadzonej w budynku. Dzięki AI, możliwa jest rzetelna i szybka analiza tych danych, umożliwiająca optymalizację zużycia, przewidywanie zapotrzebowania na energię, uzgadnianie scenariuszy dla systemu. Bez zastosowania algorytmów AI/ML, systemy EMS mają nieporównywalnie niższą efektywność – zwłaszcza w budynkach, w których dynamika użycia energii jest zróżnicowana..

Przy zastosowaniu percee®, automatyzacja systemów BMS osiąga całkiem nowy poziom i jest wzbogacona o niezawodne elementy predykcyjne, wynikające z zastosowania AI. Integracja sztucznej z automatyką zainstalowaną na obiekcie oraz połączeniu z Internetem, system Inteligentnego Zarządzania Energią realizuje zakładany scenariusz pracy budynku, przy utrzymaniu jak najniższych kosztów finansowych i osiągnięciu maksymalnej oszczędności energii.

Technologia IoT sprawia, że obiekty, także wielobudynkowe, są widoczne dla percee® jako integralna całość, co znacząco wpływa na poziom optymalizacji zużycia energii. Zastosowanie najnowszych rozwiązań IoT umożliwia już nie tylko odczyt danych z urządzeń, ale także zdalne sterowanie nimi.

Współpracujemy z dostawcami innowacyjnych urządzeń klasy HVAC, dzięki którym przeprowadzenie optymalizacji staje się bardziej efektywne. Przygotowując projekt wdrożenia percee®, proponujemy najnowsze technologicznie rozwiązania sprzętowe, dostępne na rynku, z uwzględnieniem rozsądnej relacji koszt-zysk.

Wykorzystanie usług Cloud w systemie percee® umożliwia jego nieograniczoną skalowalność oraz dostępność usługi wszędzie tam, gdzie sięga internet. Zarządzanie budynkiem i jego kontrola jest możliwa także zdalnie, a wybrane elementy systemu można udostępniać użytkownikom w dowolnym miejscu na ziemi. Dzięki chmurze właściele obiektów nie muszą martwić się o udostępnianie serwerów do przetwarzania danych, ani tym bardziej o ich awaryjność – infrastruktura umieszona w chmurze gwarantuje bezawaryjność na poziomie bliskim 100%. W ramach percee® oferujemy niezawodność gwarantowaną przez największych dostawców usług chmurowych: Microsoft i Google.

Jakie są Twoje cele związane z zarządzaniem energią?

Skontaktuj się z nami – policzymy korzyści dla Twojej firmy.