by Solwena

Fundusze Europejskie

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Solwena Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

IZE.SMART Inteligentny moderator zużycia energii pod kątem optymalizacji komfortu w obiektach biurowych i użyteczności publicznej

Celem projektu jest opracowanie opartej o sieć neuronową inteligentnej platformy chmurowej IZE.SMART optymalizującej zużycie energii pod kątem utrzymania zadanego komfortu w obiektach biurowych i użyteczności publicznej w oparciu o modele komfortu obszarów budynku, redukujące opomiarowanie pomieszczeń i umożliwiającej wielokryterialne zarządzanie źródłami OZE.

Projekt jest realizowany w układzie partnerskim z firmą Tapptic Poland Sp. z o.o.

Dofinansowanie projektu z UE:  1 604 671,22 zł

Poddziałanie 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Numer umowy: UG-PMT/0756/5N/2019-NOR

Cele projektu:

Celem projektu jest rozpoczęcie działalności eksportowej na rynku norweskim poprzez realizację:
• działań krajowych: analizę rynku docelowego, analizę potencjału spółki i produktu, opracowanie modelu biznesowego i strategii wejścia na nowy rynek zagraniczny, analizę aspektów formalno-prawnych w planowaniu ekspansji na rynki zagraniczne;
• działań zagranicznych: weryfikacją prawną związaną z uzyskaniem niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia produktu na rynek NOR udział w imprezie targowo-wystawienniczej, działania promocyjne w postaci artykułów/informacji reklamowych o internacjonalizowanym produkcie.
Planowane efekty:
Rezultatem projektu będzie podjęcie współpracy i podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych oraz uzyskiwanie przychodów z działalności eksportowej.