Projekty Dofinansowane
IZE.SMART. Inteligentny moderator zużycia energii pod kątem optymalizacji komfortu w obiektach biurowych i użyteczności publicznej” w ramach działania Ekspansja przez innowacje
Solwena Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 , pod tytułem „IZE.SMART. Inteligentny moderator zużycia energii pod kątem optymalizacji komfortu w obiektach biurowych i użyteczności publicznej” w ramach działania Ekspansja przez innowacje .

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 953 605, 30 PLN.

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 1 604 671,22 PLN.

Celem projektu jest opracowanie opartej o sieć neuronową, inteligentnej platformy chmurowej IZE.SMART optymalizującej zużycie energii pod kątem utrzymania zdalnego komfortu w obiektach biurowych i użyteczności publicznej w oparciu o modele komfortu obszarów budynku, redukujące opomiarowanie pomieszczeń i umożliwiającej wielokryterialne zarządzanie źródłami OZE.

Partnerzy: Solwena sp. z.o.o. Tapptic Poland sp. Zo.o.