Optymalizacja zużycia energii

Optymalizacja zużycia energii w obiektach

 

Zaprojektujemy dla Ciebie rozwiązania oparte na autorskim Systemie Inteligentnego Zarządzania Energią, które istotnie zmniejszy zużycie energii i obniży rachunki za energię.

Średnio oszczędzamy od 10% do 30% rocznych kosztów ponoszonych z tytułu zużycia energii (prąd, gaz, ciepło). Osiągamy takie wyniki zarówno w nowo powstających jak i w starszych obiektach.

 

Sprawdź nasze realizacje!

Jakie czynniki mają wpływ na optymalizację zużycia energii?

 

Najważniejsze czynniki, które wpływają na optymalizację zużycia energii:

 

Jak osiągamy tak wysoki wskaźnik oszczędności  energii?

 

Największy wpływ mają przede wszystkim urządzenia wentylacyjno-grzewczo-klimatyzacyjne (HVAC). Kluczem do oszczędności i optymalizacji są dobrane do warunków pogodowych nastawy urządzeń HVAC oraz zastosowanie algorytmów zarządzających zależnościami działań między urządzeniami.

Prostymi przykładami może być wyłączenie klimatyzacji lub ogrzewania jeżeli otworzymy okno, lub wyłączenie zbędnych urządzeń, kiedy nie ma w środku budynku lub pokoju użytkowników.

Opracowane przez nas metody ograniczania zużycia energii oraz obniżania jej kosztów w postaci algorytmów są zawarte w funkcjonalności Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią.

W działaniu systemu wykorzystujemy zarówno czujniki pomiarowe, informacje pogodowe z Internetu jak i dostępne informacje pochodzące z innych systemów zainstalowanych w obiekcie.

Umożliwia to – poprzez System Inteligentnego Zarządzania Energią dobranie takich nastaw urządzeń HVAC, aby zaoszczędzić tysiące złotych, a w przypadku większych obiektów nawet kwoty rzędu milionów złotych.

Kolejnym aspektem wpływającym na oszczędności energii jest uwzględnienie zmienności taryf energii w czasie. Polega to na użytkowaniu energochłonnych urządzeń wtedy kiedy energia jest tania.

Skontaktuj się z nami!