Monitoring i analiza efektywności energetycznej

Dlaczego monitoring i analiza efektywności energetycznej urządzeń?

W ramach Inteligentnego Zarządzania Energią dostarczamy dla klientów  monitoring i analiza efektywności energetycznej urządzeń. Funkcjonalność ta umożliwia zidentyfikowanie najbardziej kosztogennnych urządzeń.

Zebrane dane o  efektywności energetycznej opierają się nie tylko o wewnętrzny system, ale również o dane pogodowe oraz prognoz pogody.

W oparciu o raporty dowiesz się jakie dobrać nastawy urządzeń oraz jak dobrać moc zamówioną. Pozwoli Ci to wygenerować wielotysięczne oszczędności.

 

Jak działa monitoring i analiza efektywności energetycznej urządzeń?

System Inteligentnego Zarządzania Energią na podstawie algorytmów i danych z systemu BMS i z liczników odczytuje i oblicza zużycie urządzeń. Dokonujemy pomiarów per urządzenie, per pomieszczenie i per piętro.

Dzięki bezprzewodowym urządzeniom, możemy unikamy kłopotliwej ingerencji w budynek. W naszej implementacji korzystamy przedewszystkim z bezprzewodowych sterowników.

Na podstawie obliczeń System Inteligentnego Zarządzania Energią   tworzy zbiorczy raport wyrażony w złotówkach, który ukazuje możliwe do osiągnięcia korzyści wynikające ze zmiany nastaw poszczególnych urządzeń. Następnie przedstawia propozycję ich konfiguracji w celu osiągnięcia możliwych oszczędności wynikających z raportów.

Żeby monitorować i analizować efektywność energetyczną budynku musimy skonfigurować system Inteligentnego Zarządzania Energią wraz z BMSem.

 

Skontaktuj się z nami!

 

Jak zaimplementować funkcjonalność monitoringu i analizy efektywności energetycznej w Twoim obiekcie?

I. Istniejący obiekt

W przypadku istniejącęgo budynku bardzo duże znaczenie ma zastosowana w obiekcie automatyka budynkowa. Podejście do implementacji funkcjonalności zależy w dużej mierze od tego czy budynek posiada system BMS, czy ma centrale wentylacyjne, czy ma jakiekolwiek sterowanie, czy też nic nie posiada.

W każdym przypadku możemy zaimplementować system, natomiast w zależności od zastanego stanu nasze działania i koszt z nimi związne będą inne.

 

Proces przebiegu wyceny implementacji:

  1. Analiza dokumentacji technicznej
  2. Audyt obiektu
  3. Przygotowanie oferty
  4. Implementacja

II. Nowy budynek

W przypadku nowego budynku proces implementacji funkcjonalności monitoringu i analizy efektywności energetycznej będzie wyglądał następująco:

  1. Analiza projektu branży elektrycznej, branży sanitarnej, BMS
  2. Konsultacje
  3. Przygotowanie oferty
  4. Implementacja

Skontaktuj się z nami!