Inteligentne Zarządzanie Energią

Dlaczego nasz System Inteligentnego Zarządzania Energią? 

 

Jeżeli zamierzasz obniżyć koszty związane z zarządzaniem energią, podnieść komfort swojego obiektu i zwiększyć oszczędność energii, to warto się pochylić nad tematem związanym z kompleksowym zarządzaniem urządzeniami i instalacjami technicznymi obiektu, w tym HVAC (Heating Ventilation, Air Condition) w celu sprawdzenia ich efektywności energetycznej oraz sposobu regulacji pracy tych urządzeń.

 

Jeżeli posiadasz w obiekcie system BMS. (ang. Building Management System), warto się mu przyjrzeć, w jakim zakresie i na ile efektywnie ten system zarządza energią, jak steruje pracą urządzeń technologicznych, central wentylacyjnch, klimakonwektorów, grzejników itp.

 

Część budynków w ogóle nie posiada systemu BMS lub posiada taki system o bardzo ograniczonej funkcjonalności przez co, takie obiekty generują nawet o  30-40% większe koszty związane z zużyciem energii. W perspektywie całego okresu eksploatacji obiektów, kwoty te mogą wynosić od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych.

 

Żeby uniknąć tak wysokich strat i osiągnąć oszczędność energii zarówno w obiektach nowoczesnych jak i nawet w bardzo starych, które na przykład posiadają tylko zwykłe grzejniki stworzyliśmy system Inteligentnego Zarządzania Energią.

 

Sprawdź nasze realizacje!

 

Czym jest Inteligentne Zarządzanie Energią?

 

IZE – Inteligentne Zarządzania Energią jest systemem informatycznym, dostępnym również jako usługa chmurowa służącym integracji i zarządzania urządzeniami technicznymi zużywającymi, wytwarzającymi i akumulującymi energię takimi jak np. centrale wentylacyjne, klimakonwektory, grzejniki, nagrzewnice, generatory, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, sprężarki, stacje ładowania  itp. w celu monitorowania, analizowania i zoptymalizowania ich pracy pod kątem uzyskania jak największych oszczędności energii (technologia Zero Energy Waste).

 

Dzięki zaawansowanym algorytmom i integracji z automatyką zainstalowaną na obiekcie oraz połączeniu z Internetem, system Inteligentnego Zarządzania Energią realizuje zakładany scenariusz pracy budynku, przy utrzymaniu jak najniższych kosztów finansowych i osiągnięciu maksymalnej oszczędności energii.

 

System IZE uwzględnia sytuacje, w których koszt energii zmienia się w czasie (np. jeżeli stosowane są taryfy dynamiczne lub taryfy typu TOU (ang. Time of Use). Wtedy znaczenie ma nie tylko ilość zużytej lub wytworzonej energii, ale także moment, w którym procesy te zachodzą. System Inteligentnego Zarządzania Energią, w dopuszczalnym zakresie, modyfikuje harmonogram pracy urządzeń w celu maksymalizacji korzyści użytkownika lub wytwórcy energii. W przyszłości posiadacz będzie mógł również korzystać z taryf opartych na giełdowych cenach energii.

 

Klient płaci nie tylko za ilość zużytej energii, ale także za moc zamówioną. System IZE pozwala na wyrównywanie zużycia energii w czasie i likwidację chwilowych spiętrzeń jej zużycia („peek shaving”). Dziki temu użytkownik Systemu IZE może obniżyć moc zamówioną bez ryzyka ponoszenia kar za przekroczenie mocy zamówionej. Posiadacz Systemu IZE może też uczestniczyć również w programach DSR (ang. Demand Side Response).

Umów się na demo!

 

Liczniki Inteligentne Zarządzanie Energią

Jak użyć Inteligentnego Zarządzania Energią w celu oszczędności energii?

 

Wariant I– integracja Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią z istniejącym BMS.

 

Wdrażamy i konfigurujemy System Inteligentnego Zarządzania Energią zachowując istniejący system BMS. Można sobie wyobrazić system IZE jako znaczące rozszerzenie funkcjonalności systemu BMS.

Przykład. Masz działający BMS i miesięcznie wydajesz 100 tys.zł na energię. Poprzez dołączenie Inteligentnego Zarządzania Energią do BMS’u sprawimy, że np. będziesz oszczędzał 20-30 tys.zł miesięcznie. W ciągu roku na Twoim koncie zostanie ok. 300 tys.zł.

 

Wariant II – kompleksowy System Inteligentnego Zarządzania Energią z funkcjami BMS

 

Nadzorujemy bądź prowadzimy projekt instalacji Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią pod kątem osiągnięcia maksymalnej efektywności energetycznej urządzeń w budynku, co wpływa na zwiększenie oszczędności energii. Instalujemy też niezbędną dla działania Systemu automatykę i aparaturę kontrolno-pomiarową.

Na życzenie Użytkownika uzupełniamy System Inteligentnego Zarządzania Energią  o funkcje typowe dla systemów BMS. Możemy też wykorzystać System IZE jako wirtualny BMS poprzez wykorzystanie urządzeń Internetu rzeczy (Iot) do znajdujących się w obiekcie.

Przykład. Potrzebujesz systemu zarządzania BMS, ale chcesz, żeby system był komfortowy, inteligentny i maksymalnie oszczędny. Zaprojektujemy, zainstalujemy i uruchomimy system automatyki umożliwiający efektywne zarządzanie energią na lokalnym serwerze lub wchmurze internetowej.

 

Wariant III pośredni – rozbudowa istniejącego BMS i integracja z Systemem Inteligentnego Zarządzania Energią

 

W oparciu o cele i wymagania Klienta dokonujemy rozbudowy systemu sterowania obiektem poprzez zwiększenie funkcjonalności bieżącego systemu BMS i jego integrację z Systemem Inteligentnego Zarządzania Energią. W ramach tego wariantu obiekt zwiększa oszczędność energii i zyskuje nowe funkcjonalności przy optymalizacji wielkości nakładów inwestycyjnych poprzez wykorzystanie już istniejącego sprzętu.

Umów się na demo!