Dlaczego Solwena?

Dostarczamy kompleksowe i innowacyjne rozwiązania z obszaru zarządzania energią o proekologicznym charakterze, które generują wymierne oszczędności dla ich użytkowników.

Wykorzystujemy w tym celu dynamiczne metody zarządzania energią dopasowujące jej zużycie do potrzeb użytkownika przy utrzymaniu wysokiego poziomu komfortu, z wykorzystaniem zaawansowanych koncepcji automatyki.

Z nami możesz obniżyć koszty energii nawet o 20%, a także zmniejszyć koszty nadzoru swojego obiektu.
Możemy Ci pomóc w takich aspektach jak:
Oszczędność energii (średnio od 10% do 30% aktualnego zużycia).
Dostarczenie systemu ułatwiającego do zdobycie certyfikatów LEED, BREEAM i ISO 50001.
Wsparcie inwestycji mechanizmem białych certyfikatów.
możliwość obniżenia mocy zamówionej, dostosowanie do mechanizmów wprowadzonych ustawą o
rynku mocy, efektywniejsze wykorzystanie taryf TOU, przygotowanie do wprowadzenia cen
dynamicznych.
Raporty pozwalające na analizę zużycia energii i optymalizacją profilu energetycznego (istotne przy
negocjacjach cen zakupu energii).
Podniesienie poziomu ekologicznego obiektów, wsparcie działań CSR Klienta, wpisanie w działania
sustainable growth i szereg innych programów światowych, europejskich i polskich.

Potencjał

1. Znaczące obniżenie kosztów energii we wszystkich postaciach, w zarządzanym obiekcie.

2. Możliwość monitorowania i analizy zużycia energii w obiekcie w całym okresie eksploatacji obiektu, również w podziale na najemców.

3. System IZE umożliwia powiązanie i współpracę(integracji) z systemami zewnętrznymi:

jest samodzielnym systemem opartym na przemysłowych sterownikach automatyki, ale również może wykorzystywać zainstalowany system typu BMS,
może być powiązany innymi systemem budynkowymi, np. z systemem kontroli dostępu (SKD), przez co informacje o zdarzeniach w tych systemach rozszerzają logikę zarządzania energią,
wykorzystuje systemy i informacje dostępne w internecie do jeszcze lepszego zarządzania energetyką obiektu.

4. System IZE oferuje funkcjonalny panel operatorski pozwalający w zunifikowany sposób wyświetlić parametry pracy podłączonych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku, a tam, gdzie jest to racjonalne - również bezpośrednio sterować tymi urządzeniami.

5. Możliwość gromadzenia i archiwizowania danych, przydatnych do podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych, modernizacyjnych i taryfowych.

6. Możliwości bieżącego informowania wybranych osób (e-mail, SMS) o istotnych zdarzeniach w obiekcie, w tym awariach.

PRZYJAZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
System pokazuje informacje istotne dla monitorowania i zarządzania zużyciem energii.
TECHNOLOGIA
System wykorzystuje sprawdzone rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej oraz najnowsze technologie informatyczne.
ELASTYCZNOŚĆ
Zastosowany w IZE metajęzyk sterowania pozwala na dopasowanie systemu do potrzeb użytkowników i najemców obiektu.
OSZCZĘDNOŚĆ
Dynamiczne zarządzanie energią, realizowane w oparciu o nasz system, pozwala na uzyskanie wymiernych oszczędności kosztów energii, nie osiągalnych innymi metodami.
INTERNET CLOUD, IoT
System jest oparty na technologiach internetowych, co pozwala na swobodny dostęp do systemów i informacji zawartych w internetowej chmurze oraz wykorzystanie internetu jako infrastruktury komunikacyjnej systemu.
BEZPIECZEŃSTWO
Budując nasz system zwróciliśmy uwagę na spełnienie różnorodnych wymogów bezpieczeństwa technicznego, biznesowego i organizacyjnego.

Technologia

1. System IZE działa w oparciu o dedykowane sterowniki automatyki, co pozwala na wprowadzenie optymalnego kosztowo sterowania obiektu. Niektóre części funkcjonalności takich systemów są wspólne z dostępnymi na rynku systemami BMS (Building Management System)

2. System IZE może również bezpośrednio współpracować z wybranym przez inwestora systemem BMS, szczegóły takiego połączenia są elementem procesu wdrożenia IZE.

3. System IZE w swoim działaniu uwzględnia informacje z innych systemów, takich jak system kontroli dostępu lub system sygnalizacji ppoż.

4. Architektura systemu IZE pozwala na jego implementację w zarówno bezpośrednio środowisku IT klienta oraz modelu IoT (Internet of Things), co obniża koszty serwisowania systemu.

Bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO W PROCESIE WDROŻENIA

1. Wdrożenie systemu IZE jest elastycznym procesem dopasowanym do potrzeb klienta i wykorzystującym w dużym stopniu opracowane przez specjalistów Solweny zaawansowane metody sterowania.

2. Przebieg wdrożenia przebiega według planu opracowanego wspólnie z klientem i uwzględniającego fazy inwestycji obiektu.

BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE

1. Wymogi bezpieczeństwa użytkowania systemu IZE są kluczowymi kryteriami zarówno uwzględnianym zarówno na etapie tworzenia samego systemu jak i jego wdrożenia.

2. System IZE zapewnia bieżące monitorowanie pracy dołączonych do systemu urządzeń oraz informuje użytkowników lub operatorów obiektu o awariach technicznych

3. Całościowy koszt posiadania systemów sterowania obejmuje również skutki potencjalnych awarii takich systemów.

4. System IZE zaprojektowany jest w sposób, który pozwala na funkcjonowanie obiektu również w sytuacji awarii tego systemu. Pomimo braku realizacji funkcji oszczędzania energii, użytkownicy będą mieli dostęp do większości funkcji technicznych obiektu zapewniających zwykły komfort użytkowania.

5. System IZE dokumentuje wszystkie zdarzenia związane z działaniami systemu oraz stany urządzeń, co pozwala na prześledzenie zarówno momentu wystąpienia awarii jak i zdarzeń taką awarię poprzedzających.

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACYJNE

1. Operator obiektu będzie w posiadaniu informacji o awarii natychmiast po jej wystąpieniu, co pozwoli na przystąpienie do usuwania awarii jeszcze przed zgłoszeniem problemu przez użytkownika.

2. Elementem bezpieczeństwa użytkowania systemu IZE jest odpowiednia dokumentacja użytkownika, prowadzone w trakcie wdrożenia szkolenia użytkowników oraz nadzór serwisowy nad działaniem systemu.

3. System IZE pozwala nie tylko identyfikować wystąpienie awarii, ale również monitorować czas usuwania awarii oraz powiązane zdarzenia, co podnosi poziom bezpieczeństwa i obniża koszty użytkowania obiektu.

4. Informacje o wystąpieniu i usunięciu awarii mogą być przesyłane na bieżąco do użytkownika lub najemcy, co podnosi ich komfort korzystania z obiektu.

Aplikacja IZE

Aby w najlepszy sposób wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania energią, stworzyliśmy autorską specjalistyczną aplikację, która pozwala na swobodne sterowanie budynkiem, z dowolnego miejsca, do którego dociera Internet. Aplikacja ta odpowiada na proekologiczne i oszczędnościowe trendy rynku, a także pozwoli w przyszłości na aktywne uczestnictwo w innowacyjnych metodach zarządzania rynkiem energii (Demand Response). Zawarte w aplikacji zaawansowane narzędzia analiz oraz dostęp do wszystkich danych dotyczących działania budynku pozwala szczegółowo ocenić, jak zużywamy energię i gdzie jeszcze można ograniczyć jej zużycie.