Jak uzyskać dofinansowanie do modernizacji budynku

Jak uzyskać dofinansowanie* do implementacji Inteligentnego Zarządzania Energią?

Uzyskanie dofinansowania do inwestycji swojego budynku możesz zdobyć poprzez przeprowadzenie bezpłatnego audytu przed modernizacją Twojego obiektu  w celu pozyskania białych certyfikatów i ich odsprzedaży na giełdzie.  Współpracujemy z firmami, które przeprowadzają takie audyty w formule success fee. Firma bierze procent od uzyskanych białych certyfikatów.

Dzięki białym certyfikatom w zależności od budynku i inwestycji możesz otrzymać nawet kilkaset tysięcy złotych w ramach implementacji systemu Inteligentnego Zarządzania Energią.

pieniądze białe certyfikaty

*Ważne! Białe certyfiaty są przyznawane po wykonaniu implementacji systemu, bądź po modernizacji budynku, więc otrzymasz je dopiero po wykonaniu inwestycji

Co to są Białe Certyfikaty i czym jest Świadectwo Efektywności Energetycznej?

Świadectwo Efektywności Energetycznej czyli inaczej Białe Certyfikaty – to papier wartościowy wydawany przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za działania poprawiające Efektywność Energetyczną. Białe Certyfikaty są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. Jednostką wartości jest toe (Tona oleju ekwiwalentnego).

Kto może uzyskać Białe Certyfikaty?

Otrzymać certyfikat może każdy kto planuje przeprowadzić inwestycje mającą na celu poprawę efektywności energetycznej o minimum 10 toe w ciągu roku oraz planowana inwestycja kwalifikuje się do uzyskania świadectw.

Efektywność energetyczna

 

 1 toe = 11 630 kWh = 11,63 MWh

1 toe = 41,868 GJ

 

Jakie przedsięwzięcia kwalifikują się do uzyskania świadectw?

W przypadku modernizacji budynków implementując system Inteligentnego Zarządzania Energią można wystąpić o białe certyfikaty. Ponadto do przyznania białych certyfikatów zaliczają się takie aspekty jak:

 • Modernizacja oświetlenia;
 • Modernizacja procesu technologicznego i produkcyjnego;
 • Modernizacja sieci ciepłowniczych;
 • Termomodernizacja;
 • Ograniczenie przepływu mocy biernej;
 • Wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego;
 • Wymiana urządzeń IT;

Pełna lista szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej znajduję się w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r..

Jaka jest procedura uzyskania Świadectw Efektywności Energetycznej

 1. Audyt Efektywności Energetycznej, wstępny;
 2. Przygotowanie wniosków do Prezesa URE;
 3. Wydanie decyzji przez Prezesa URE;
 4. Realizacja zadeklarowanego we wniosku przedsięwzięcia;
 5. Audyt Efektywności Energetycznej, powykonawczy;
 6. Sprzedaż Świadectw Efektywności Energetycznej;

 

Jak obliczyć wartość dofinansowania (Białych Certyfikatów)?  

Wynikające oszczędności z planowanego przedsięwzięcia należy zamienić na jednostkę toe, a następnie przemnożyć przez aktualną wartość Świadectw Efektywności Energetycznej na giełdzie TGE.  

Przykład:

Stare oświetlenia pobiera obecnie 200 MWh energii w ciągu roku, a planujemy że nowe oświetlenie po modernizacji będzie zużywać zaledwie 30 MWh energii. Wynikająca różnica (oszczędność) to 170 MWh, dzielimy ten wynik przez 11,63 w celu uzyskania jednostki toe. Dzięki obliczeniom uzyskujemy wartość 14,617 toe na Świadectwie Efektywności Energetycznej.

 

Zakładając że wartość 1 toe na TGE (PNEF_F) w dniu sprzedaży to 1730zł, możemy uzyskać ze sprzedaży Białych Certyfikatów: 25 287 złotych.

 

Czy chcąc pozyskać Białe Certyfikaty można skorzystać z innych środków pomocy publicznej?

Tak, jednak dofinansowanie nie może przekroczyć maksymalnej wartości pomocy publicznej wliczając w to pozyskane przyszłe Świadectwa Efektywności Energetycznej. Maksymalna wartość pomocy publicznej jest wyliczana indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia.

 

Jaki jest koszt pozyskania Świadectw Efektywności Energetycznych?

Płatność za całą usługę odbywa się w modelu success fee, dzięki czemu mają Państwo pewność, że zapłacą dopiero po przyznaniu i sprzedaży pozyskanych Białych Certyfikatów.

Koszt usługi jest uzależniony głównie od trudności wykonania Audytu Efektywności Energetycznej, który jest podstawą do pozyskania świadectw.

 

Oferujemy kompleksową usługę pozyskania Świadectw Efektywności Energetycznej:

 

 1. Przygotowanie Audytu Efektywności Energetycznej,
 2. Przygotowanie wniosków do Prezesa URE wraz z wymaganymi załącznikami,
 3. Doradztwo lub pośredniczenie w zakresie sprzedaży Świadectwa Efektywności Energetycznej na giełdzie TGE

 

 

Autorzy:

Firma Ceet sp. z o.o.

Paweł Organiszczak – [email protected], tel. +48 602 427 445